Kezünkben a digitális jövő

Boritokep
  #Tájékoztatók

  6/30/2022


  9 perc olvasási idő


  Címkék

  diák
  fejlődés
  szakma
  Műhelyiskola
  SzakképzésiCentrum

Konferencia a Siófoki Szakképzési Centrumban a rugalmas tanulási utak tapasztalatairól

A Siófoki Szakképzési Centrum az Erasmus+ Felnőttkori tanulás európai cselekvési tervének bevezetése (AL Agenda) projekt támogatásával konferenciát rendezett „Rugalmas tanulási utak a gyakorlatban – nehézségek és megoldások” címmel Balatonbogláron, a Mathiász János Technikum és Gimnáziumban.

 

A június 2-i konferencián az érdeklődők a hagyományos, személyes jelenlét mellett online formában is részt vehettek.  A szakmai nap első részében előadók mutatták be a rugalmas tanulási utak gyakorlati megvalósulásának a tanév során felhalmozott tapasztalatait, majd a szakmai nap második felében a résztvevők tematikus workshopokon vehettek részt, ahol a rugalmas tanulási utak kapcsán felmerült kérdéseket, nehézségeket kis létszámú csoportokban dolgozták fel.

Horváth Péter, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója bemutatta a centrum iskoláit és az oktatott ágazatokat, szakmákat. Somogy megyében szignifikáns különbség figyelhető meg a Balaton-parti, valamint a Balatontól délebbre fekvő települések gazdasági és demográfiai mutatói között. Ezt a törésvonalat képezi le a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának alakulása a Siófoki SZC iskoláiban. A centrum négy Balaton-parti iskolájában a 2H/3H-s tanulók aránya töredéke a marcali iskolában tapasztalhatónál. Az orientáció, a dobbantó és a műhelyiskola programok az egyik jelentős beavatkozási pontját jelentik a Siófoki SZC hátránykompenzációs tárházának.

Hudacsek Lászlóné, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) szakmai elnökhelyettese fenntartói szemszögből ismertette a rugalmas tanulási utak nyomon követését célzó statisztikákat, kitért az uniós célkitűzések és a rugalmas tanulási utak kapcsolódási pontjaira, valamint bemutatta a dobbantó és műhelyiskola programok pályakövetési eredményeit.

Leiner Vera, az IKK projektkoordinátora „Szakmai készségek fejlesztése, munkaerőpiaci esélyek növelése” című előadásában a Cedefop (Európai Szakképzésfejlesztési Központ) Skills Forecast elnevezésű online eszközét mutatta be, amely a munkaerőpiac által elvárt készségek előrejelzését teszi elérhetővé ágazatok, szakmák és országok szerint, látványos infografikák segítségével. Az online eszköz a rugalmas tanulási utat megvalósító programokban támogathatja a pályaorientációs és szakmaszocializációs tevékenységeket.

A Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium igazgatóhelyettese és egyben a rugalmas tanulási utakhoz kapcsolódó programok csoportjának vezetője dr. Magori Beáta, valamint Gabb Rita, a Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola gyógypedagógusa a Siófoki SZC gyakorlatát mutatták be az orientációs évfolyam, a dobbantó program, és a műhelyiskola megvalósításában.

Sárosdi Bernadettől, a Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola igazgatójától a Tolna Megyei Szakképzési Centrumban működő dobbantó és műhelyiskola programok gyakorlatáról hallhattunk.

A Siófoki SZC-ben a rugalmas tanulási utakat megvalósító programok létjogosultságát igazolja a programok iránti érdeklődés, a lemorzsolódás megakadályozására tett erőfeszítések eredményei, a lemorzsolódottak oktatásba és társadalomba történő visszavezetésének szándéka és az esélyteremtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Rugalmas tanulási utak létjogosultsága a Siófoki SZC gyakorlatában (forrás: dr. Magori Beáta konferenciaelőadása)

 

A Mathiászban működő dobbantó és műhelyiskola programokban az oktatást diagnosztizáló mérésekre (bemeneti- és kimeneti mérések) alapozzák és személyes élményekhez kapcsolódó tanulást indukálnak. Eszközeik a kooperatív tanulásszervezés, a projektalapú oktatás, valamint a fejlesztő és támogató értékelés. Az iskola célja a csapatépítés, amely mind a diákok, mind az oktatók kötődését erősíti a programhoz, az iskolához és egymáshoz.

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Siófoki SZC: Csapatot építünk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Nonformális és informális tanulási környezet a Hikman Béla Szakképző Iskola orientációs programjában

 (forrás: Gabb Rita konferenciaelőadása)

 

A csoportkohézió kialakítása a Hikman Béla Szakképző Iskola orientációs évfolyamán is kiemelt cél. Az orientációs évfolyamon tantárgyak oktatása helyett a tanulók kompetenciájának fejlesztése​ történik. 

Kompetencia területek:                                                                   ​

 • Kommunikációs kompetenciák​
 • Tanulási kompetenciák​
 • Szociális kompetenciák​
 • Életpálya építéssel és a munkavállalói léttel kapcsolatos kompetenciák​
 • A munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák​
 • Digitális kompetenciák​
 • Alapkészségek​
 • Transzverzális készségek (kritikus gondolkodás, vállalkozói és kezdeményezőkészség, problémamegoldás, együttműködés képessége)​

 

A szakmai nap második felében szervezett workshopok témái: 

 • Dobbantó program - problémák és megoldások. A workshopot vezette: dr. Magori Beáta
 • Orientációs iskola - problémák és megoldások. A workshopot vezette: Gabb Rita
 • Műhelyiskola - problémák és megoldások. A workshopot vezette: Sárosdi Bernadett
 • Rugalmas tanulási utak adminisztratív és intézményi kérdései. A workshopot vezette: Leiner Vera

 

Kép forrásának megjelölése: Siófoki Szakképzési Centrum

 

 

 


Érdekes lehet számodra

Vegyipar ágazati szakmai nap Szolnokon borítókép
Vegyipar ágazati szakmai nap Szolnokon

Április 30-án a Szolnoki SZC Pálfy – Vízügyi Technikum adott otthont a harmadik vegyipar ágazati szakmai napnak, mely annak a programsorozatnak a része melyet a szakmai oktatás módszertani megújításának támogatása érdekében szervez az IKK Zrt.

# Tájékoztatók
Több mint 300 résztvevő az első Dunakanyari nyári diákmunka börzén borítókép
Több mint 300 résztvevő az első Dunakanyari nyári diákmunka börzén

Nagy sikert aratott a Piarista Kilátó Központ és az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet közös rendezvénye

# Rendezvények
Élelmiszeripari ágazati szakmai napot tartott az IKK Kaposváron borítókép
Élelmiszeripari ágazati szakmai napot tartott az IKK Kaposváron

„Az élelmiszeripar és az innováció együtt járnak”

# Tájékoztatók