Kezünkben a digitális jövő

ProjektekOktatói Továbbképzési Rendszer
Kérdések és válaszok

Oktatói Továbbképzési Rendszer

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) ellátja a szakképzésben oktatók képzésének, továbbképzésének országos stratégiai szintű tervezését, koordinálását, szervezését és folyamatos felülvizsgálatát. Az IKK a feladat szakmai megvalósítása érdekében országosan egységes Oktatói Továbbképzési Rendszert (OTR) hoz létre és működtet. A rendszer hozzájárul a szakképzés megújításához, segítséget nyújt az oktatók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez és előremozdítja a szakmai oktatás színvonalának növelését.

Az OTR egy olyan új szakmai támogató eszköz, amely a szakképzésben résztvevő oktatóknak és intézményvezetőknek biztosít négyévente legalább hatvan óra továbbképzés teljesítéséhez szükséges szakmai programokat. A rendszer kialakításának hátterében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet áll.

A Társaság kiemelt hangsúlyt fordít most és a jövőben is arra, hogy a szakképzésben oktatói, szakoktatói, vezetői feladatokat ellátó szakemberek ismeretei a Társaság által biztosított képzések és továbbképzések igénybevétele és teljesítése alapján olyan tudás és kompetenciafejlesztést tegyenek lehetővé, amellyel az egyének szakmai fejlesztése biztosított lehet. Az évente több alkalommal bővülő és megújuló képzési kínálatunk középpontjában azok képzések állnak, amelyek lehetővé teszik a Magyar Kormány Szakképzés 4.0 stratégiában foglaltak maradéktalan teljesítését, összhangban az Európai Unió szakképzéssel kapcsolatos szakmapolitikai irányelveivel. Ennek megfelelően:

  • a meghirdetésre kerülő programjaink mindegyike figyelembe veszi a munkaerő-piac és a foglalkoztatáspolitika elvárásait, így képzéseinkkel azon kompetenciák fejlesztésére fókuszálunk, amelyek lehetővé teszik az oktatók számára azt, hogy képesek legyenek a diákok felé a korszerű XXI. századi ismereteket, hatékonyan továbbítani,
  • a szakképzésben tevékenykedők fejlesztésének célja továbbá, az oktatás színvonalának minőségi javítása, korszerűsítése, a digitális kompetenciák fejlesztése, a képzésekben résztvevők innovációs és a K+F folyamatokba történő bevonása, valamint a későbbiekben
  • az intelligens és fenntartható fejlődés, valamint a zöldkészségek, mint életszemlélet témakörök bemutatása, hozzájárulást biztosítva ezzel az európai és a hazai piacgazdaság eredményes működtetéséhez, fejlesztéséhez.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényről és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletről bővebb tájékoztatást itt talál.

Útmutató, jelentkezési lapok

Oktatói továbbképzések jelentkezésének menete

A Társaság a weboldalán teszi közzé az adott évben elérhető továbbképzések aktuális listáját. Itt tájékozódhatnak az oktatók és az intézményvezetők a továbbképzésekről, azok céljáról, tematikájáról, óraszámairól, valamint a kreditértékek megszerzéséhez szükséges számonkérés teljesítésének módjáról és lehetőségeiről.

Vezetőknek

Jelentkezni a továbbképzésekre a szakképzési centrumok vezetői és az egyházi vagy magán fenntartású szakképző intézmények, szakgimnáziumok intézményvezetői jogosultak, a megadott jelentkezési határidőn belül az Intézményben elfogadott eljárási rend, szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint lehetséges, majd készüljön az adott kurzus Társaság által történő visszaigazolt időpontjának és helyszínének megfelelően a képzés, továbbképzés teljesítésére.

Oktatóknak, szakoktatóknak, vállalati oktatóknak

Jelentkezni a továbbképzésekre a szakképzési centrumok, az egyházi vagy magán fenntartású szakképzési intézmények, szakgimnáziumok oktatói, szakoktatói és vállalati oktatói jogosultak, a megadott jelentkezési határidőn belül az alábbi jóváhagyási rend betartása mellett:
Válassza ki a szakterületének és érdeklődési körének legmegfelelőbb továbbképzést, amelyen szeretne részt venni. Jelezze részvételi szándékát intézményvezetője felé az adott továbbképzés megnevezésének megadásával, majd az Intézmény szokásos eljárási rendje, szervezeti és működési szabályzata szerint az engedélyezést követően, a fenntartói jóváhagyás után készüljön az adott kurzus teljesítésére a Társaság által történő visszaigazolásnak megfelelően.

Jelentkezési lap

Jelentkezni a továbbképzésekre a letölthető jelentkezési lap segítségével lehet. Amennyiben több továbbképzésre szeretne jelentkezni, egy jelentkezési lapon több továbbképzést is feltüntethet. A hiánytalanul kitöltött, a jelentkező és költségviselő által aláírt, jóváhagyott jelentkezési lapokat a szakképzési centrumok (egyéb intézmények önállóan) összesítve, digitalizált formában küldjék el az oktatoi.tovabbkepzes@ikk.hu e-mail címre.

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk!

A teljesített óraszám megállapítása

A továbbképzés sikeres teljesítését követően a felnőttképzési intézmény tanúsítvány állít ki a képzésen résztvevők számára, amely tanúsítvány kötelező tartalmi eleme a képzés kreditértékének feltüntetése. A kreditérték egzakt kialakításának érdekében az IKK az adott képzés óraszámához köti a kreditértéket, amely szerint egy képzési óra 1 kreditértékkel bír.

Jelentkezési lap továbbképzésre

Adatatkezelési tájékoztató


Kihelyezett oktatói továbbképzések ágazatonként

A vállalati környezetbe kihelyezett továbbképzések célja a valós munkaerő-piac szakmai elvárásainak megismerése, új technológiai ismeretek elsajátítása. A képzések során a résztvevők a modern eszközök és anyagok használat közbeni kipróbálásával képesek lesznek szakmai tudáselemeik gyarapítására, elmélyítésére, új termelési-gyártási folyamatok gyakorlatban történő kivitelezésére.

A résztvevők számára a képzéseknek, továbbképzéseknek helyet biztosító vállalkozások minden esetben lehetővé teszik, hogy az oktatók bepillantást nyerjenek a cég mindennapi életébe, részben, vagy egészben elsajátítsák az új eszközök és alapanyagok használatát, felelevenítsék és modern, kreatív tartalommal töltsék fel eddigi kompetenciáikat.

A képzést megvalósító vállalkozások nagy gyakorlattal rendelkeznek a szakmai ismeretátadás hatékony módszereinek alkalmazásában, eszköz és humánerőforrásuk biztosítja a legmagasabb szintű, eredményközpontú ismeretmegosztás lehetőségét. 

A továbbiakról érdeklődjön.

Klasszikus továbbképzések listája

Anyanyelvi készségek fejlesztése – műszaki területen a szakképzésben

A továbbképzés célja a szakképző intézményekben oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismereteket, eszközöket adni, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók anyanyelvi kompetenciáit műszaki oktatási területen a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

Anyanyelvi készségek fejlesztése – agrár területen a szakképzésben

A továbbképzés célja a szakképző intézményekben oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismereteket, eszközöket adni, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók anyanyelvi kompetenciáit agrár oktatási területen a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

Anyanyelvi készségek fejlesztése – gazdasági területen a szakképzésben

A továbbképzés célja a szakképző intézményekben oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismereteket, eszközöket adni, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók anyanyelvi kompetenciáit gazdasági oktatási területen a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

Anyanyelvi készségek fejlesztése – humán területen a szakképzésben

A továbbképzés célja a szakképző intézményekben oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismereteket, eszközöket adni, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók anyanyelvi kompetenciáit humán oktatási területen a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

Matematikai készségek fejlesztése a szakképzésben

A továbbképzés célja szakképzés intézményeiben dolgozó oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismeretek átadása, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók matematikai kompetenciáit az oktatás során. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

Digitális készségek fejlesztése a szakképzésben

A továbbképzés célja a szakképzés intézményeiben dolgozó oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismeretek átadása, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók digitális kompetenciáit. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

Idegennyelvi készségek fejlesztése a szakképzésben

A továbbképzés célja a szakképző intézményekben oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismereteket, eszközöket adni, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók idegennyelvi kompetenciáit a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

Természet- és műszaki tudományokhoz kapcsolódó készségek fejlesztése a szakképzésben

A továbbképzés célja a szakképző intézményekben oktatók részére olyan pedagógiai módszertani ismereteket, eszközöket adni, amelyekkel hatékonyan tudják fejleszteni a tanulók anyanyelvi kompetenciáit természet- és műszaki tudományokhoz kapcsolódó oktatási területen a lemorzsolódás csökkentése érdekében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a kompetenciafejlesztési folyamat alapvető lépéseit és módszereit, hogy képesek legyenek fejlesztő feladatok készítésére és azok tartalomba ágyazott alkalmazására.

Érdeklődés

A tanulási eredmények alkalmazása a tanulói és pedagógiai értékelés során a szakképzésben

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon tanulási eredmények megfogalmazására, értékelésének megtervezésére, hogy a tanulási eredmény alapú szemléletet önállóan és felelősen alkalmazza a tanórai keretek között a szakképzési szektorban. Cél, hogy a jelenlevő ismerje meg a tanulási eredmény alapú tervezés lehetőségeit, a tanulási eredmény alapú tananyagfeldolgozás-tervezés algoritmusát, a mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát; váljon képessé reális tanulási eredmények meghatározása után a tanulók teljesítményének kiértékelésére.

Érdeklődés

Új motivációs eszközökkel a lemorzsolódás ellen- Gamifikáció a szakképzésben

A továbbképzés célja olyan gyakorlatorientált ismeretátadás, amely a résztvevők (többségében az X és Y generációt képviselő oktatók) számára lehetővé teszi az információs-technológiai forradalom jóvoltából a sikerorientált és élményalapú tudás, a tanulásra ösztönzés megvalósítását a Z és alfa generációnak. 

Érdeklődés

Minőségirányítás a szakképzési intézményekben

A továbbképzés célja a szakképző intézmény minőségirányítással foglalkozó munkatársainak felkészítése az Szkt.-ben meghatározott minőségirányítási rendszer (MIR) kialakítására és szervezési feladatainak elvégzésére.

Az intézményi minőségirányítási rendszer kiépítésének, az önértékelés szervezeti, módszertani feladatainak elsajátítása, felkészülés az intézményi minőségirányítási rendszer külső értékelésére.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Legalább 3 éves szakképzési vezetői/oktatói gyakorlat, nem vezetői és oktatói munkakörben foglalkoztatottak esetében szakképző intézményben eltöltött 1 éves gyakorlat.

Érdeklődés

A teljesítmény értékelése és mérése a gyakorlatban

A továbbképzés célja az intézményi oktatók teljesítményének mérési és értékelési feladataira való felkészülés. A mérés-értékelés eredményeinek felhasználása az oktató és az intézmény szakmai munkájának fejlesztésére. Az intézmény mérés-értékelési kultúrájának kialakítása és fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Legalább 3 éves szakképzési vezetői/oktatói gyakorlat, nem vezetői és oktatói munkakörben foglalkoztatottak esetében szakképző intézményben eltöltött 1 éves gyakorlat.

Érdeklődés

Projektpedagógia – az élményszerű tanulás módszere

A továbbképzés célja a résztvevők szerezzenek pedagógia gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a projektpedagógiai módszerekről, a pedagógiai projektben alkalmazható tanulásszervezési eljárásokról, a kapcsolódó kompetenciafejlesztési lehetőségekről. Ismerjenek meg konkrét példákat a különböző projekt-típusok gyakorlati megvalósulásáról. Célja továbbá, hogy képesek legyenek a saját szakterületüknek megfelelő témában, kollégáikkal és tanítványaikkal együttműködve pedagógiai projekteket tervezni és megvalósítani konkrét tanulási folyamatokban.

Érdeklődés

Digitális kompetenciafejlesztés - IKT eszközök használata a tanórákon

A továbbképzés célja a résztvevők képesek legyenek konkrét tantárgyi tartalmakkal rendelkező online, digitális eszközökkel felépített tanórai forgatókönyvek megalkotására és ezen tanórai forgatókönyvek alkalmazására tanulócsoportjaikkal.

Érdeklődés

Pályaorientáció, pályamegerősítés az oktatásban

A továbbképzés célja a Szakképzés 4.0 stratégia és a megújult szakképzési rendszer egyik új elemében, a szakképzési orientációs évfolyamon oktató / arra készülő kollégákat segítő- felkészítő kurzus biztosítása. A pedagógiai szemlélete okán a további évfolyamokon dolgozó munkatársaknak és vezetőknek is ajánljuk.

A modellt kidolgozó gödi szakképző intézmény kollégái által vezetett program során értelmezzük az orientációs képzés pedagógiai alapjait,biztosítsa az oktatói kompetenciák fejlesztésének gyakorlati lehetőségét. Gyakorlási lehetőséget kínál a reflexiós helyzetek kialakítására, az oktatói teammunka, valamint a személyes kísérés két alapelemének, a segítő pár-rendszer és az egyéni fejlődési terv megismerésére. A képzés olyan alapismeretek megszerzéséhez segít hozzá, amelyek segítségével a résztvevők képessé válnak egy több foglalkozásból álló (akár szakmai)projekt megtervezésére és vezetésére.

Érdeklődés

Vezetői hatékonyságnövelés módszertana (Szervezetfejlesztés)

A továbbképzés célja az Ipar 4.0, annak előterében a Szakképzés 4.0 ágazati stratégia megújult szakképző intézményeket kíván, új kompetenciákkal, új működésmódokkal. A rendszerben gondolkodás, a komplex problémamegoldás, a csapatmunka, a bizalom, a rugalmasság, a szolgáltatásorientáltság és a kreativitás mind olyan szervezeti kompetenciák, amelyek nélkül nem valósítható meg a sikeres működés. Tréningelemekkel átszőtt blended képzési programunk ezeket a kompetenciákat helyezi a középpontba – célja, hogy a résztvevők (vezetők és nem-vezetők egyaránt) mélyítsék és munkájuk során, alkalmazás szinten érjék el ezeket.

 

Érdeklődés

A Z és alfa generáció motiválásának módszertana a gyakorlatban

A továbbképzés célja a résztvevő oktatók felkészítése a Z és alfa generáció motivációs sajátosságinak tanítási-tanulási folyamatokban történő ösztönzésére. Cél továbbá, hogy a jelenlévők ismerjék meg a digitális kultúra generációinak hatékonyan motiváló lehetőségeit – jelenléti és online képzési folyamatokban egyaránt, képesek legyenek a diákok külső- és belső motivációs folyamatainak támogatására szak-, illetve tantárgyaik tanításának módszertani eszközeivel. A képzés résztvevői legyenek tájékozottak a tanítási eredményalapú oktatás fejlesztő értékelési lehetőségeiben és azok konkrét alkalmazásában. Ismerjék meg és alkalmazzák a tanulási eredményességet hatékonyan megalapozó, teljesítménynövelő, tanulási képességek fejlesztését is támogató tanítási-tanulási folyamatok viszony és szokásformáló módszereit és azok tanítási-tanulási folyamatokba történő integrálási lehetőségeit.

Érdeklődés

Tanulási eredmény alapú oktatás a szakmai képzésben, módszertani továbbképzés az energetika, elektromosság képzési terület szakmai képzéseiben oktatók számára

A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a tanulási eredmények megfogalmazására, a tanulási eredmény alapú oktatást alkalmazni tanórai keretek között, illetve a gyakorlati képzés során. A résztvevők legyenek képesek a tanulási eredmény alapú szemlélettel a tanórát megtervezni, ehhez a módszereket és az értékelési módszert megválasztani. Az általános ismereteken túl, a résztvevők képessé válnak az energetika, elektromosság képzési területen alkalmazni a megszerzett ismereteket.

Érdeklődés

Tanulási eredmény alapú oktatás a szakmai képzésben, módszertani továbbképzés az műszaki, ipari és építőipari képzési terület szakmai képzéseiben oktatók számára

A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a tanulási eredmények megfogalmazására, a tanulási eredmény alapú oktatást alkalmazni tanórai keretek között, illetve a gyakorlati képzés során. A résztvevők legyenek képesek a tanulási eredmény alapú szemlélettel a tanórát megtervezni, ehhez a módszereket és az értékelési módszert megválasztani. Az általános ismereteken túl, a résztvevők képessé válnak az műszaki, ipari és építőipari képzési területen alkalmazni a megszerzett ismereteket.

Érdeklődés

Pénzügyi tervezés és gazdálkodás a szakképző intézményekben

Intézményvezetők kompetenciafejlesztése a gazdasági jellegű feladatok hatékonyabb megvalósítása érdekében.

Érdeklődés

A szakképzés átalakítása

Általános tájékoztató és felkészítő tanfolyam a szakképzés átalakításával kapcsolatos intézményi feladatokra. Új képzési formák, megújuló módszerek és eljárások bemutatása. A szakképzés 4.0 és az Ipar 4.0 stratégia megvalósítása a gyakorlatban

Érdeklődés