Kezünkben a digitális jövő

Oktatói Továbbképzési Rendszer

Az IKK Nonprofit Zrt. (IKK) ellátja a szakképzésben oktatók képzésének, továbbképzésének országos stratégiai szintű tervezését, koordinálását, szervezését és folyamatos felülvizsgálatát. Az IKK a feladat szakmai megvalósítása érdekében országosan egységes Oktatói Továbbképzési Rendszert (OTR) hoz létre és működtet. A rendszer hozzájárul a szakképzés megújításához, segítséget nyújt az oktatók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez és előremozdítja a szakmai oktatás színvonalának növelését.

Az OTR egy olyan új szakmai támogató eszköz, amely a szakképzésben résztvevő oktatóknak és intézményvezetőknek biztosít négyévente legalább hatvan óra továbbképzés teljesítéséhez szükséges szakmai programokat. A rendszer kialakításának hátterében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet áll.

A Társaság kiemelt hangsúlyt fordít most és a jövőben is arra, hogy a szakképzésben oktatói, szakoktatói, vezetői feladatokat ellátó szakemberek ismeretei a Társaság által biztosított képzések és továbbképzések igénybevétele és teljesítése alapján olyan tudás és kompetenciafejlesztést tegyenek lehetővé, amellyel az egyének szakmai fejlesztése biztosított lehet. Az évente több alkalommal bővülő és megújuló képzési kínálatunk középpontjában azok képzések állnak, amelyek lehetővé teszik a Magyar Kormány Szakképzés 4.0 stratégiában foglaltak maradéktalan teljesítését, összhangban az Európai Unió szakképzéssel kapcsolatos szakmapolitikai irányelveivel. Ennek megfelelően:

  • a meghirdetésre kerülő programjaink mindegyike figyelembe veszi a munkaerő-piac és a foglalkoztatáspolitika elvárásait, így képzéseinkkel azon kompetenciák fejlesztésére fókuszálunk, amelyek lehetővé teszik az oktatók számára azt, hogy képesek legyenek a diákok felé a korszerű XXI. századi ismereteket, hatékonyan továbbítani,
  • a szakképzésben tevékenykedők fejlesztésének célja továbbá, az oktatás színvonalának minőségi javítása, korszerűsítése, a digitális kompetenciák fejlesztése, a képzésekben résztvevők innovációs és a K+F folyamatokba történő bevonása, valamint a későbbiekben
  • az intelligens és fenntartható fejlődés, valamint a zöldkészségek, mint életszemlélet témakörök bemutatása, hozzájárulást biztosítva ezzel az európai és a hazai piacgazdaság eredményes működtetéséhez, fejlesztéséhez.

     
OTR logóBelépés

Oktatói továbbképzések programjai

Módszertani továbbképzések

Vállalati helyszínű továbbképzések

Kiemelt továbbképzések

Agrár továbbképzések

Szakmai továbbképzések